Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
Marki
Ostatnio oglądane produkty
Regulamin zakupów

 Regulamin Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com z dnia 01.11.2015 roku

I. Wstęp

1. Regulamin Sklepu Internetowego 
www.agrokompleks24.com (dalej w skrócie: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com oraz zasady realizacji zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.
2. Regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej 
www.agrokompleks24.com w sposób umożliwiający zapoznanie się Klienta z jego treścią przed złożeniem zamówienia i przed zawarciem umowy sprzedaży w taki sposób, aby Klient mógł się zapoznać z treścią Regulaminu, przechowywać i odtwarzać jego treść w zwykłym toku czynności stosownie do postanowień art. 384 k.c.

II. Sprzedawca

1. Sprzedawcą – przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy 
www.agrokompleks24.com – jest Marek Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą "AGROKOMPLEKS" Sp. j.  A.M.P. Wiśniewscy, ul. J. Piłsudskiego 54, 18-105 Suraż (powiat Białystok, województwo podlaskie) i posiadający nadane numery NIP: 966-15-76-724 oraz REGON: 052006752 (dalej w skrócie: „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT, któremu nadano numer VAT krajowy oraz unijny.
3. Sprzedawca dokonuje rozliczeń zakupów za pośrednictwem rachunku bankowego: 
Numer Konta: 19 2030 0045 1110 0000 0073 1240
4. Dane adresowo-kontaktowe Sprzedawcy:
 
AGROKOMPLEKS Sp. j. 
 A.M.P. Wiśniewscy
ul. J. Piłsudskiego 54
18-105 Suraż
NIP: 966-15-76-724
Regon: 052006752

Tel.: (085) 650-35-80
Fax: (085) 650-36-06

Numer Konta: 19 2030 0045 1110 0000 0073 1240

III. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (Użytkowników)  Sklepu Internetowego 
www.agrokompleks24.com odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów (Użytkowników)  Sklepu Internetowego 
www.agrokompleks24.com jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Sprzedawcy.
3. Administrator danych osobowych zapewnia, iż przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dokonywane jest z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zbieranie danych osobowych ma na celu prawidłową realizację zamówień składanych przez Klientów (Użytkowników) oraz przesyłanie informacji handlowo-promocyjnych w postaci Biuletynu Informacyjnego Sklepu Internetowego 
www.agrokompleks24.com, w przypadku jego wyraźnego zamówienia przez Klienta (Użytkownika).
5. Klient (Użytkownik) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
www.agrokompleks24.com lub dokonanie w nim rejestracji przez Klienta (Użytkownika) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla realizacji zamówienia lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
8. Klient (Użytkownik) ma prawo do wyrażenia zgody na subskrypcję Biuletynu Informacyjnego Sklepu Internetowego 
www.agrokompleks24.com zawierającego informacje handlowo-promocyjne. Zgłoszenie żądania otrzymywania Biuletynu Informacyjnego będzie rozumiane jako wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
9. Zakres przetwarzania danych osobowych Klienta (Użytkownika) jest ograniczony do czynności niezbędnych z poprawną realizacją zamówienia lub innych czynności indywidualnie określonych przez Klienta (Użytkownika).

IV. Zamówienia
 
Wytwórnia pasz Agrokompleks prowadzi sprzedaż w sklepie firmowym - stacjonarnie oraz za pośrednictwem sklepu internetowego www.agrokompleks24.com.
Dostępność pasz / towarów uzależniona jest od aktualnego stanu magazynu.
Zamówienia w Sklepie Internetowym www.agrokompleks24.com można składać:
- online: za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem 
www.agrokompleks24.com,
- pocztą elektroniczną: wysyłając zamówienie na adres sklep@agrokompleks24.com,
- telefonicznie: pod numerem telefonu: (085) 650-35-80; fax (085) 650-36-06
1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem wszystkich wymaganych danych Klienta (Użytkownika).
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z nadaniem mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru.
3. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, do których zalicza się w szczególności:
a) brak możliwości określenia czasu realizacji zamówienia z uwagi na brak towaru na magazynie,
b) nieprzewidzianej znaczącej zmiany cen towarów,
c) nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

4. Zamówienia premiowane - wytypowane numery zamówień, któtych Nabywcom zostanie przyznany rabat 10% do kolejnego zakupu w naszym sklepie.

- Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi,

- udzielony imiennie (temu samemu Nabywcy), adres dostawy dowolny,

- do wykorzystania w określonym terminie (3 miesiące od daty zakupu).

Rabatem nie jest objęta usługa kurierska.

 

 
V. Czas realizacji zamówienia

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego 
www.agrokompleks24.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.  W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Klient (Użytkownik) zostanie o tym poinformowany. Do Klienta (Użytkownika) będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

VI. Dostawa

1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu 
www.agrokompleks24.com .
2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską. Koszt wysyłki ponosi Klient (Użytkownik).
3. Towary wysyłamy do 72 godzin od złożenia zamówienia. 
Zamówienia realizjemy w kolejności ich zgłoszenia - czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia może się wydłużyć w przypadku dużej liczby zamówień.
4. Kurier dostarczy zamówione produkty pod prawidłowo wskazany adres w określonym terminie. 
5. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient (Użytkownik) zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com z 6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient (Użytkownik) jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Klient (Użytkownik) ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będące integralną częścią sklepu internetowego www.agrokompleks24.com.
7. W przypadku wyboru przez Klienta (Użytkownika) formy płatności innej niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany natychmiast po wpłynie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

VII. Formy płatności

Za zamówiony towar można zapłacić jednym z poniżej podanych sposobów:

1. Za pobraniem: płacisz gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
      Gotówkę należy przygotować przed przyjazdem kuriera.
      Za możliwość płacenia przy odbiorze pobierana dodatkowa opłata, widoczna przy wyborze metody płatności.
2. Przelew na konto: poprzez wpłatę należności na rachunek bankowy Sprzedawcy : 19 2030 0045 1110 0000 0073 1240
      Przesłanie potwierdzania zapłaty na mail sklep@agrokompleks24.com przyspieszy realizację zamówienia.
        Nieopłacone zamówienia są automatycznie anulowane po 14 dniach.

VIII. Gwarancje i reklamacje


1. Sprzedawca oświadcza, że produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym 
www.agrokompleks24.com są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
2. Roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową będą realizowane zgodnie na zasadach określonych ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku stwierdzenia usterki, wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę VAT bądź paragon), a następnie tak przygotowaną paczkę przesłać na adres Sprzedawcy:

AGROKOMPLEKS Sp. j. 
 A.M.P. Wiśniewscy
ul. J. Piłsudskiego 54
18-105 Suraż
NIP: 966-15-76-724
Regon: 052006752
Tel.: (085) 650-35-80
Fax: (085) 650-36-06

4. Towar do naprawy lub reklamacji lub po naprawie wysyłamy na nasz koszt do adresata.
5. W przypadku braku możliwości usunięcia wady (gdy spełnione zostały warunki do związane z gwarancją lub niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową)  towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny, zaproponujemy inny towar bądź zwrot pieniędzy.

IX. Zwroty

1. Klient (konsument) ma prawo zwrotu towaru w terminie czternastu dni na zasadach opisanych przez ustawę z dnia 01.06.2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w odniesieniu do zwracanego towaru wyłącza możliwość jego zwrotu.
3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, zapakowanego w oryginalne opakowanie. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.

4. Klient ma mozliwość odstapienia od umowy w czasie 14 dni, może zrezygnowac z zakupu bez podania przyczyny.
5. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
6. Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni roboczych.

X. Postanowienia końcowe

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zapisy:

a) ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny,
b) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
c) ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
d) ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


                                                                                                                                                                                                               Życzymy udanych zakupów!