Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
Marki
Ostatnio oglądane produkty
REJESTRACJA - DANE UŻYTKOWNIKA
* - pola wymagane
Dane logowania
Login: *
Hasło:Hasło zostanie wysłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe
Imię: *
Nazwisko: *
Adres E-mail: *
Numer telefonu: *
Dane firmy
Nazwa firmy:
NIP:
Dane adresowe
Ulica, numer
domu / mieszk.:
 *    *  /  
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Województwo: *
Oświadczenie
 *  Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez firmę Agrokompleks Sp. J.
A.M.P. Wiśniewscy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst.jedn.Dz.U.02.101.926 z póżn.zm). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez wysłanie zlecenia w formie pisemnej na adres: Agrokompleks Sp. J.
A.M.P. Wiśniewscy, J. Piłsudskiego 54, 18-105 Suraż, lub droga elektroniczną na adres e-mail: agrokompleks-085@wp.pl .
Kod weryfikacyjny

Wpisz cyfry z obrazka  *